skip to Main Content

Lejla Vuković: Hitno usvojiti Zakon za ublažavanje i otklanjanje posljedica koronavirusa

Lejla Vuković, zastupnica SBB-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, danas je uputila inicijativu za hitno donošenje Zakona o ublažavanju i otklanjanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 virusa na području Tuzlanskog kantona.

Inicijativa, u kojoj se navodi da je sredinom marta ove godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa, nadležni Krizni štab donio niz naredbi, koje su za posljedicu imale tešak udar na privredu najmnogoljudnijeg kantona, upućena je Skupštini Tuzlanskog kantona. Zastupnica Vuković, u svom obrazloženju inicijative, istakla je da je donošenje ovakvog zakona neophodno, s ciljem izbjegavanja zatvaranja i gašenja velikog broja privatnih kompanija koje egzistiraju na području Tuzlanskog kantona, što bi za posljedicu moglo imati enormno veliki broj osoba prijavljenih na evidenciju Službe za zapošljavanje TK.

-Imajući u vidu sve trenutne okolnosti pod kojima je zabranjen i onemogućen rad privatnih kompanija, u ovim teškim trenucima smo svi mi u zakonodavnoj, ali i izvršnoj vlasti, obavezni hitno djelovati u najboljem interesu naših građana i našeg kantona. Dužna sam vas upozoriti i na neke od negativnih ekonomskih posljedica, koje mogu i koje će nastupiti u veoma kratkom vremenskom periodu, ukoliko se hitno ne poduzmu određeni koraci, kao što je donošenje ovakvog zakona ili sličnog akta. Kada su u pitanju posljedice, tu najprije mislim na porast broja nezaposlenih, odnosno pad broja zaposlenih osoba, ali i veliki broj stečajnih i likvidacionih postupaka pred mjesno i stvarno nadležnim sudovima sa područja Tuzlanskog kantona, Također, cijela situacija bi mogla dovesti do direktnog i indirektnog udara na kantonalni budžet, kroz izostanak naplate taksi, tarifa i drugih nameta iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Ova situacija prijeti i već ostavlja posljedice kada je u pitanju smanjenje plaća i drugih naknada, koje se isplaćuju radnicima u privatnom sektoru. I na kraju, kantonalni budžet bi se mogao naći pred totalnim deficitom i kolapsom, jer se u najvećoj mjeri finansira upravo preko privatnog sektora, navela je u inicijativni zastupnica Vuković.

U ovoj inicijativni, ona je ukazala i na smjernice i preporuke Evropske unije, po kojima su mala i srednja preduzećaglavna pokretačka snaga ekonomije EU, te zapošljavaju najveći broj radnika u privatnom sektoru. Ova činjenica, naglasila je, predstavlja samo još jedan u nizu razloga za hitno djelovanje Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, s ciljem očuvanja kompanija i radnih mjesta, te sprečavanja propadanja privredne u Tuzlanskom kantonu.

Back To Top