skip to Main Content

Promovisana knjiga “Tuzlanski vitez Ostoja Paljić”i otvorena izložba slika Zdravka Novaka

U Ateljeu “Ismet Mujezinović” u Tuzli u okviru JU Centra za kulturu Tuzla održana je promocija knjige “Tuzlanski vitez Ostoja Paljić” , kao i izložba slika istog autora akademskog slikara Zdravka Novaka uz jazz koncert uz učešće velikog kulturnjaka Novaka.

Promocija je održana baš na pravom mjestu u galerijskom prostoru gdje je stvarao veliki slikar ismet Mujezinović. Promotori su bili ispred djela rađenog preko velikog platna na kojem je predstavljeno djelo iz ratnih dešavanja koje je bila česta preokupacija borca NOR-a Ismeta Mujezinovića,što je još jedan eho na predstavljanju i viteza Ostoje Paljića iz pera njegovog unuka Zdravka Novaka.

Promotori knjige bili su upravo kulturnjaci, Boris Balta , Željko Kovačević , a na otvaranju prisutnima se obratio direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Mirza Ćatibušić koji je govorio o predstavljanju ko je bio Tuzlanski vitez- Ostoja Paljić iz pera Vitomira Pavlovića koji je u svom dužem štivu između ostaloga istakao: Ostoja Paljić nije bio u prilici da postane narodni heroj. Ratne godine je proveo u nacističkim logorima, a njegov jedini sin jedinac, pao je u borbi za slobodu i pravedniji poredak.

Autor knjige Zdravko Novak je želio da sačuva uspomenu na svog djeda i na ovaj način jer je učesnik Velikog rata i nosioc je najviših vojnih odlikovanja, za zasluge u ratu o čemu je njegov unuk publici ponovo objelodanio sa tugom i sjetom , te istakao: Moj djeda je nosioc najviših odlikovanja. Umro je u Tuzli 1959 godine, a dugo sam razmišljao o svom djedi jer je bio zaboravljen na ovim prostorima . Bio je u Austrijskoj vojsci, pobjegao je. U Prvom svjetskom ratu bio je najodlikovaniji vojnik, francuskim ordenom časti i niko nije drugi odlikovan takvim odlikovanjem. Čuvao je svoje dokumente i svi podaci su tako ostali sačuvani. Predstavio sam svog djeda u knjizi , donio sam i moju monografiju na ovaj događaj koja je ranije izašla , ali i moje slike, ali sam se više bavio muzikom. Imam oko 100 portreta , a neke sam donio i jedan dio slika apstraktnog slikarstva za ovu izložbu, pojasnio je Novak. Ovaj kulturni događaj pratio je koncert u kojem je učestovao i ovaj svestrani umjetnik u kojem su uživali svi prisutni u velikom galerijskom prostoru Ateljea Ismeta Mujezinovića.

O svestranom umjetniku Zdravku Novaku ostalo je zauvijek zabilježeno da je rođen u Tuzli 1934 .godine. Nakon smrti oba roditelja oko njegovog odgoja preuzeli su djed Ostoja Paljić, o kome i govori knjiga, te baka Jovanka. Osnovnu i muzičku školu završio je u Tuzli, a Gimnaziju upisuje u Tuzli, ali završava u Varaždinu 1956 godine. Tih godina bavi se tenisom i bio je najbolji teniser u BiH od 1952 do 1956 godine. Teniski savez ga je 1957 godine šalje u Zagreb gdje završava trenersku školu i tako postaje jedan od prvih školovanih trenera u BiH. Zbog interesovanja i talenta za slikarstvo završava i Akademiju primjenjenih umjetnosti u Beogradu 1964 godine, posebno je prepoznatljiv po obradi metala u svom umjetničkom opusu (kucane pločice). Tokom studija bavi se i jazz muzikom, pa postaje član Radio televizije Beograd.

Po povratku u Tuzlu snimio je 4CD-a jazz muzike i ostao je da živi i radi u Tuzli u svom gradu kao likovni pedagog, a zatim u kombinatu Sodaso kao dizajner. Osvojio je mnoge prestižne nagrade, Republičku nagradu Collegium Artisticum 2001, plaketu SD “Sloboda” Tuzla za zasluge u afirmisanju sporta, a 2003 godine dobija plaketu grada Tuzle, ali i posljednju nagradu koju je dobio ovih dana na 9. Tuzlanskom Film Festivalu, za razvoj umjetnosti u Tuzli.

Tekst: Duška REBIĆ

Back To Top