skip to Main Content

OBAVJEŠTENJE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

U skladu sa članom 2.13. Izbornog zakona BiH, između ostalog, Gradske / Općinske izborne komisije su nadležne da objedine rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu / općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, te da ih dostave Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nakon unosa i kontrole rezultata za pojedina biračka mjesta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na činjenicu da je prilikom unosa u obrasce od strane biračkih odbora utvrđeno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića, odnosno da je broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt tog kandidata.

Takođe, prema stanju, u pojedinim obrascima nije bilo moguće pravilno utvrditi izbornerezultate jer od strane biračkih odbora pojedini obrasci nisu dostavljeni, nisu ispunjeni ili su djelimično popunjeni.

Imajući u vidu navedeno, Gradska izborna komisija Tuzla je u ostavljenom roku podnijelaCentralnoj izbornoj komisiji BiH dana 16.11.2020. godine Zahtjev za otvaranje vreća ipravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata, za redovna biračka mjesta na kojima biračkiodbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate.
Dana 17.11.2020. godine u 01:10 sati putem email-a Gradska izborna komisija Tuzla je odstrane Centralne izborne komisije BiH zaprimila naredbe kojima se odobrava otvaranje vrećasa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića.

Za potrebe otvaranja vreća i pravilnog objedinjavanja utvrđenih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je imenovala četiri tima, te osigurala adekvatan prostor za otvaranje vreća i pravilno brojanje glasačkih listića, počev od 17.11.2020. godine u 11:00 sati, pa sve do završetka brojanja, uz obezbjeđenje mjera sigurnosti.

O potrebi pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je odmah putem email-a 17.11.2020. godine u 09:16 sati, obavijestila sve političke subjekte kako bi akreditovani posmatrači mogli prisustvovati otvaranju vreća sa glasačkim materijalom i brojanju glasačkih listića.

Politički subjekti su takođe obaviješteni da akreditovani posmatrači mogu prisustvovati unosu podataka u aplikaciju JIIS BiH Centralne izborne komisije BiH počev od 12:00 sati. Akreditovani posmatrači političkih subjekata prisustvuju otvaranju vreća sa glasačkim materijalom, brojanju glasačkih listića, te unosu podataka u aplikaciju.

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA TUZLA

Back To Top