skip to Main Content

Marš mira 2O17: Poziv umjetnicima i autorima

Organizacioni odbor za obiljeZavanje 22. godi5njice genocida nad Boinjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica i Pododbor Mar5a mira 2OL7. objavili su poziv svim zainteresovanim autorima i umjetnicima, koji u svom umjetnidkom i autorskom opusu posjeduju video sadrZaje, knjige, filmove ili druge…

Opširnije...
Back To Top